Uw partner bij duurzame energie

Uw partner bij duurzame energie

Uw partner bij duurzame energie

Alles over subsidies

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Meer info over subsidies!

https://www.energiesubsidiewijzer.nl

Het Nationaal Energiebespaarfonds

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is aangewezen als uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Energiebespaarfonds. Dat betekent dat u als particuliere huiseigenaar en als Vereniging van Eigenaren rechtstreeks contact met SVn heeft. Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank, de ASN Bank en de Council of Europe Development Bank (CEB). Totaal is er € 600 miljoen beschikbaar. Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat opnieuw (VvE) Energiebespaarleningen kunnen worden verstrekt.

Opzoek naar een oplossing om duurzame energie op te wekken?

Welke merken leveren wij?